Eesti Noortalunikud MTÜ  esindajad nõukogudes ja töögruppides

Eesti Noortalunike esindajad osalevad põllumajandus- ja toidusektori  nõukogude ja töörühmade töös.


Alljärgnevalt ülevaade:

ÜPP strateegiakava juhtkomisjon
Vastutav asutus: Maaeluministeerium
Esindaja: Kaja Piirfeldt

Maaeluvõrgustiku koostöökogu
Vastutav asutus: Maamajanduse Infokeskus
Esindaja: Ragnar Viikoja

Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava 2030 juhtrühm
Vastutav asutus: Maaeluministeerium
Esindaja: Kaja Piirfeldt

Maaelu arengukava 2014 – 2020 seirekomisjon
Vastutav asutus: Maaeluministeerium
Esindaja: Ando Adamson


PRIA põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse hindamiskomisjon

Vastutav asutus: PRIA


Põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu (PMAN)

Vastutav asutus: Maaeluministeerium
Esindaja: Karl Aru

 


MTÜ Eesti Noortalunikud tegevusi viiakse ellu Maaeluministeeriumi „Projektitoetus põllumajandustootjate kestlike toidusüsteemide ja keskkonnaalase teadlikkuse suurendamiseks“ vahendite kaasabil