Kogu Euroopas on probleemiks, et noored ei pea põllumajandussektorit piisavalt atraktiivseks ning põlvkondade vahetuse teema on teravalt õhus.

MTÜ Eesti Noortalunikud korraldab 27. märtsil rahvusvahelise konverentsi, kus Eesti eksperdid annavad ülevaate hetke olukorrast noortalunike vaates ja tutvustavad, millised on planeeritavad meetmed uue põlvkonna kaasamiseks ja noorte põllumajandusettevõtjate konkurentsivõime tugevdamiseks Eestis. Millised ootused on EL-i noortalunikel ja kuidas nähakse põlvkondade vahetust põllumajandussektoris üle Euroopa.

Kuna põllumajanduspoliitika ja turg on Euroopa Liidu tootjatel ühised, siis lisaks Eesti ekspertidele jagavad oma kogemusi noored Lätist, Belgiast, Tšehhist ja Soomest. Konverentsil esineb muuhulgas Euroopa Noortalunikke koondava organisatsiooni CEJA president Jannes Maes. Välisesinejate esitustel on sünkroontõlge.

Ärifoorumi ühe olulise osana on planeeritud paneeldiskussioon, kus sektori esindajad arutlevad, milline on nende roll tulevikus põllumajanduses ning räägivad noortalunike ootustest tuleviku ÜPP-le.

Ärifoorumile on oodatud praegused ja tulevased noortalunikud ja kõik, kes antud teemat oluliseks peavad.


ÄRIFOORUMI TOETAJAD

 

Konverents toimub MAK 2014-2020 “Teadmussiirde ja teavituse toetus” raames, mida rahastakse riigieelarvest ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist.