29
mai

24-26. mail viibis Eestis visiidil MTÜ Eesti Noortalunikud kutsel CEJA president Jannes Maes

CEJA on Euroopa noori põllumajandustootjaid ühendav organisatsioon, mis esindab enam kui 2 miljonit noort põllumajandustootjat. Otsene tegevus seisneb noortalunike ja poliitilisi otsuseid tegevate instantside vahelise dialoogi ja teabe vahendajana, mille tulemusel soovitakse  luua häid töö- ja elutingimusi alustavatele ja juba tegutsevatele noortele ettevõtjatele maapiirkonnas. Hetkel on tähelepanu fookuses küsimused mis puudutavad noortootjate ligipääsu maa- ja finantsressurssidele, tootmisõigusi ja haridus-ning koolitusvõimalusi maapiirkonnas.

Tänase seisuga ei ole Euroopa Liidu riikidest ainsana CEJA liikmed Läti ja Eesti noortootjaid ühendavad liidud. Kuna MTÜ Eesti Noortalunikud juhatus peab koostööd ja kogemuste vahetamist Euroopa Liidu tasandil oluliseks, oli külaskäigu eesmärgiks tutvustada meie liikmete tegemisi ja koguda infot ametlike  koostöövõimaluste kohta läbi katuseorganisatsiooni.

Koos belgiast päris Jannesega, kes hetkel CEJA presidendi kohuseid täidab, tegi külastuse kaasa ka Läti noorfarmereid esindav Valters Zelcs. Kahe päeva jooksul külastati Eesti Noortalunike ettevõtteid andmaks ülevaadet kohapealsest tootmisest..

Esimene ametlik kohtumine toimus maaeluministeeriumis, kus Jaanus Joasoo ja Janeli Tikk rääkisid noortalunike toetamisest Eestis ja arutasid täiendavaid võimalusi, mida on võimalik noorte tootjate kaasamiseks tarvitusele võtta. Seejärel tervitas Jannest maaeluminister Mart Järvik.

Hilisõhtul toimus koosviibimine noortalunik Karin Sepa Maamehe Golfi talus, millega ühines veel 3 noort põllumajandustootjat Lätist. Peamised teemad olid maa kättesaadavus ja rendi-ning ostuhinnad piirkondades, samuti rahastusvõimalused investeeringuteks ja viimase probleemi leevendamiseks välja töötatud peagi rakenduvad meetmed EL-i tasandil.

Laupäeva hommikul tutvustas Karin Sepp oma turismitalu ja ka toomise poolt, kus kasvatakse teravilja ja nuumpulle. Edasi liiguti Põhja-Euroopa moodsaimasse Andri- Peedo kitsekasvatustallu. Lisaks ülimalt kaasaegsele lüpsiplatsile ja rõõmsatele kitsedele avaldas külalistele muljet eelmisel aastal kasutusse võetud Eestis ainulaadne heinakuivati, mis võimaldab rohusöödas säilitada kuni 30 % kõrgemat proteiinisisaldust, misläbi saavutatakse oluline kokkuhoid lisasöötade ostult. Külalised said kohapeal proovida ja külakostiks kaasa valiku parimaid Andri-Peedo tooteid.

Tootjatest külastati veel noortalunik Mehis Visnapuu mahetootmist Karula rahvuspargi aladel, kus kasvatakse lihaveised, hooldatakse looduslikku rohumaad ja veiseid peetakse moodsas jalutamisalaga laudas.

Kohtumise tulemusena said MTÜ Eesti Noortalunikud esindus kutse ühineda järgmise CEJA koosolekuga 27-28.06 Rootsis, et tutvuda täpsemalt organisatsiooni töökorraldusega ja arutada juba täpsemalt, millistel tingimustel koostööd jätkata.


MTÜ Eesti Noortalunikud tegevusi viiakse ellu Maaeluministeeriumi „Projektitoetus põllumajandustootjate kestlike toidusüsteemide ja keskkonnaalase teadlikkuse suurendamiseks“ vahendite kaasabil