Miks olla meie liige?

 1. Saad kaasa rääkida: võimalus avaldada arvamust ja aidata kujundada põllumajanduspoliitikat ja ettevõtluskeskkonda maapiirkondades. MTÜ on koostööpartner Maaeluministeeriumi erinevates töörühmades ning teeb regulaarselt koostööd kõikide oluliste põllumajandusorganisatsioonidega
 2. Informeeritus: jagame infot maaettevõtjaid puudutavate seadusemuudatuste ja toetusmääruste kohta ning lisaks hoiame Sind kursis sektori teiste oluliste uudistega
 3. Õppereisid, koolitused ja infopäevad: korraldame oma liikmetele regulaarselt õppereise välisriikidesse, pakume enesetäiendamise võimalusi erinevates valdkondades, pöörates ühtaegu tähelepanu nii liikmete majandusalaste, valdkonnaspetsiifiliste kui ka sotsiaalsete pädevuste arendamisele. Jagame ka infot teiste organisatsioonide poolt läbiviidavate koolituste, infopäevade, konverentside ja täiendõppe võimaluste kohta
 4. Koostöövõrgustik ja kogemuste vahetamine: meie organisatsiooni kuuluvad noored põllumajandussektoris tegutsevad ettevõtjad, kellega on võimalik tutvuda ja kogemusi vahetada üritustel või lihtsalt saates üleskutse noortalunike meililisti. Samuti teeme koostööd ja omame kontakte Euroopa Liidu Noortalunikega läbi CEJA liikmelisuse ja esindatuse erinevates rahvusvahelistes projektides (BOND, HORIZON, EIP-AGRI)

  MTÜ Eesti Noortalunikud liikmemaks on 39.00 EUR/ aastas

  Head tulevased liikmed!

  Eesti Noortalunike organisatsiooni liikmeks saamiseks palume täita järgnev liitumisvorm

  Liitumisvorm

  Liitumisvorm

  Võib liituda ka eraisikuna, märkides lahtrisse eraisik
  Võib liituda ka eraisikuna, märkides lahtrisse eraisik
  Mahepõllumajanduslik tootmine

  MTÜ Eesti Noortalunikud tegevusi viiakse ellu Maaeluministeeriumi „Projektitoetus põllumajandustootjate kestlike toidusüsteemide ja keskkonnaalase teadlikkuse suurendamiseks“ vahendite kaasabil