EESTI NOORTALUNIKUD MTÜ JUHATUS

Liidu tööd koordineerib 7-liikmeline juhatus, mis valitakse ühingu üldkoosolekul 2-eks tegevusaastaks. Juhatuse liikmed panustavad organisatsiooni töösse vabatahtlikkuse alusel. Kandidaatide esitamisel on muuhulgas lähtutud põhimõttest, et esindatud oleksid ettevõtjad erinevatelt tootmisaladelt. Ametisolev koosseis alustas märtsis 2022.


PRIIDU VEERSALU

JUHATUSE ESIMEES
 • Iisaka lambakasvatus- ja käsitöötalu
 • Lambakasvatus
 • iisakatalu@gmail.com
 • +372 5373 7711
VASTUTUSVALDKONNAD / ESINDAMINE


KAJA PIIRFELDT

JUHATUSE LIIGE
 • Remmelgamaa OÜ
 • Piimakarjakasvatus
 • kajapiirfeldt@gmail.com
 • +372 5665 7952
VASTUTUSVALDKONNAD / ESINDAMINE


MAARJA UIBOKAND

JUHATUSE LIIGE
 • Mardimäe OÜ
 • Teraviljakasvatus (mahe)
 • maarja.uibokand@gmail.com
 • +372 5693 9818
VASTUTUSVALDKONNAD / ESINDAMINE
 • Projektide juhtimine
 • Lepinguliste koostöösuhete koordineerimine Maaeluministeeriumiga
 • Eesti Noortalunike esindamine rahvusvahelise jätkusuutliku põllumajandusettevõtluse arendamise projektis BOND (Bringing Organisations & Network Development)


RAGNAR VIIKOJA

JUHATUSE LIIGE
 • Varisoo OÜ
 • Teraviljakasvatus
 • ragnarviikoja@gmail.com
 • +372 5344 8478
VASTUTUSVALDKONNAD / ESINDAMINE


TEELE ESKOR

JUHATUSE LIIGE
 • Paevälja ja Raja Talu
 • Segapõllumajandus
VASTUTUSVALDKONNAD / ESINDAMINE
 • Jooksvate projektide koordineerimine


TANEL MÄLTON

JUHATUSE LIIGE
 • Voo Agro OÜ
 • Teraviljakasvatus (mahe)
VASTUTUSVALDKONNAD / ESINDAMINE
 • Jooksvate projektide koordineerimine


KARL ARU

JUHATUSE LIIGE
 • Kruusi Põllumajanduse OÜ
 • Teraviljakasvatus
 • arukarl@yahoo.com
 • +372 5397 5093
VASTUTUSVALDKONNAD / ESINDAMINE


Header text


MTÜ Eesti Noortalunikud tegevusi viiakse ellu Maaeluministeeriumi „Projektitoetus põllumajandustootjate kestlike toidusüsteemide ja keskkonnaalase teadlikkuse suurendamiseks“ vahendite kaasabil