EESTI NOORTALUNIKUD MTÜ JUHATUS

Liidu tööd koordineerib 7-liikmeline juhatus, mis valitakse ühingu üldkoosolekul 2-eks tegevusaastaks. Juhatuse liikmed panustavad organisatsiooni töösse vabatahtlikkuse alusel. Kandidaatide esitamisel on muuhulgas lähtutud põhimõttest, et esindatud oleksid ettevõtjad erinevatelt tootmisaladelt. Ametisolev koosseis alustas märtsis 2022.


KAJA PIIRFELDT

JUHATUSE LIIGE
 • Remmelgamaa OÜ
 • Piimakarjakasvatus
 • kajapiirfeldt@gmail.com
 • +372 5665 7952


MAARJA UIBOKAND

JUHATUSE LIIGE
 • Mardimäe OÜ
 • Teraviljakasvatus (mahe)
 • maarja.uibokand@gmail.com
 • +372 5693 9818


RAGNAR VIIKOJA

JUHATUSE LIIGE
 • Varisoo OÜ
 • Teraviljakasvatus
 • ragnarviikoja@gmail.com
 • +372 5344 8478


TEELE ESKOR

JUHATUSE LIIGE
 • Paevälja ja Raja Talu
 • Segapõllumajandus
 • eskorteele@gmail.com
 • +372 5334 5267


TANEL MÄLTON

JUHATUSE LIIGE
 • Voo Agro OÜ
 • Teraviljakasvatus (mahe)
 • tanel.malton@gmail.com
 • +372 5197 1338


KRISTA TÕNURI

JUHATUSE LIIGE
 • Hüpandi talu
 • Piimakarjakasvatus
 • krista.tonuri@gmail.com
 • +372 5692 6898

KARL ARU

JUHATUSE LIIGE
 • Kruusi Põllumajanduse OÜ
 • Teraviljakasvatus
 • arukarl@yahoo.com
 • +372 5397 5093MTÜ Eesti Noortalunikud tegevusi viiakse ellu Maaeluministeeriumi „Projektitoetus põllumajandustootjate kestlike toidusüsteemide ja keskkonnaalase teadlikkuse suurendamiseks“ vahendite kaasabil