EESTI NOORTALUNIKUD MTÜ JUHATUS

Liidu tööd koordineerib 7-liikmeline juhatus, mis valitakse ühingu üldkoosolekul 2-eks tegevusaastaks. Juhatuse liikmed panustavad organisatsiooni töösse vabatahtlikkuse alusel. Kandidaatide esitamisel on muuhulgas lähtutud põhimõttest, et esindatud oleksid ettevõtjad erinevatelt tootmisaladelt. Ametisolev koosseis alustas märtsis 2020.


KAJA PIIRFELDT

JUHATUSE ESIMEES
 • Remmelgamaa OÜ
 • Piimakarjakasvatus
 • kajapiirfeldt@gmail.com
 • +372 5665 7952
VASTUTUSVALDKONNAD / ESINDAMINE


RAGNAR VIIKOJA

JUHATUSE LIIGE
 • Varisoo OÜ
 • Teraviljakasvatus
 • ragnarviikoja@gmail.com
 • +372 5344 8478
VASTUTUSVALDKONNAD / ESINDAMINE


MAARJA UIBOKAND

JUHATUSE LIIGE
 • Mardimäe OÜ
 • Teraviljakasvatus (mahe)
 • maarja.uibokand@gmail.com
 • +372 5693 9818
VASTUTUSVALDKONNAD / ESINDAMINE
 • Projektide juhtimine
 • Lepinguliste koostöösuhete koordineerimine Maaeluministeeriumiga
 • Eesti Noortalunike esindamine rahvusvahelise jätkusuutliku põllumajandusettevõtluse arendamise projektis BOND (Bringing Organisations & Network Development)


PRIIDU VEERSALU

JUHATUSE LIIGE
 • Iisaka lambakasvatus- ja käsitöötalu
 • Lambakasvatus
 • iisakatalu@gmail.com
 • +372 5373 7711
VASTUTUSVALDKONNAD / ESINDAMINE


ARGO ALLIKMETS

JUHATUSE LIIGE
 • Allika talu
 • Lihaveise- ja lambakasvatus (mahe)
 • argo.allikmets@gmail.com
 • +372 5665 1393
VASTUTUSVALDKONNAD / ESINDAMINE
 • Jooksvate projektide koordineerimine
 • Noortalunike esindusvideo


KRISTA TÕNURI

JUHATUSE LIIGE
 • Hüpandi talu
 • Piimakarjakasvatus
 • krista.tonuri@gmail.com
 • +372 5692 6898
VASTUTUSVALDKONNAD / ESINDAMINE
 • Raamatupidamine ja dokumendihaldus
 • Liikmete andmete haldamine ja liikmetasud


KARL ARU

JUHATUSE LIIGE
 • Kruusi Põllumajanduse OÜ
 • Teraviljakasvatus
 • arukarl@yahoo.com
 • +372 5397 5093
VASTUTUSVALDKONNAD / ESINDAMINE