EESTI NOORTALUNIKUD MTÜ JUHATUS

Liidu tööd koordineerib 7-liikmeline juhatus, mis valitakse ühingu üldkoosolekul 2-eks tegevusaastaks. Juhatuse liikmed panustavad organisatsiooni töösse vabatahtlikkuse alusel. Kandidaatide esitamisel on muuhulgas lähtutud põhimõttest, et esindatud oleksid ettevõtjad erinevatelt tootmisaladelt. Ametisolev koosseis alustas märtsis 2022.


MAARJA UIBOKAND

JUHATUSE LIIGE
 • Mardimäe OÜ
 • Teraviljakasvatus (mahe)
 • maarja.uibokand@gmail.com
 • +372 5693 9818


RAGNAR VIIKOJA

JUHATUSE LIIGE
 • Varisoo OÜ
 • Teraviljakasvatus
 • ragnarviikoja@gmail.com
 • +372 5344 8478


TEELE ESKOR

JUHATUSE LIIGE
 • Paevälja ja Raja Talu
 • Segapõllumajandus
 • eskorteele@gmail.com
 • +372 5334 5267


TANEL MÄLTON

JUHATUSE LIIGE
 • Voo Agro OÜ
 • Teraviljakasvatus (mahe)
 • tanel.malton@gmail.com
 • +372 5197 1338


KRISTA TÕNURI

JUHATUSE LIIGE
 • Hüpandi talu
 • Piimakarjakasvatus
 • krista.tonuri@gmail.com
 • +372 5692 6898

KARL ARU

JUHATUSE LIIGE
 • Kruusi Põllumajanduse OÜ
 • Teraviljakasvatus
 • arukarl@yahoo.com
 • +372 5397 5093


KAJA PIIRFELDT

JUHATUSE LIIGE

Volitused peatatud alates 25.06.23 seoses tööle asumisega riigiteenistusse. Juhatuse liikme kohuseid ei täida.MTÜ Eesti Noortalunikud tegevusi viiakse ellu Maaeluministeeriumi „Projektitoetus põllumajandustootjate kestlike toidusüsteemide ja keskkonnaalase teadlikkuse suurendamiseks“ vahendite kaasabil