Pealkirjale klikates otselink uudisele!
Noortalunikud: No farmer, no food

MTÜ Eesti Noortalunikud organisatsiooni 20-liikmeline grupp viibis novembri esimesel nädalal õppereisil Rootsis.

Noortalunike protsent Euroopas teeb murelikuks

“Üle Euroopa on vaid 5% farmiomanikest talunikud, kel vanust alla 35 aasta.” See on kogu Euroopa ühine mure, sest kui pole noori talunikke ja tootjaid, kes põllumajandusega tegeleks, on ohus toiduga varustatus, maastike hooldamine ja maapiirkondade tulevik.

Eesti noortalunikud tutvustasid enda tegemisi Euroopa kolleegidele

24.-26. mail viibis Eestis visiidil MTÜ Eesti Noortalunikud kutsel CEJA president Jannes Maes. CEJA on Euroopa noori põllumajandustootjaid ühendav organisatsioon, mis esindab enam kui 2 miljonit noort põllumajandustootjat.

Noortalunikud arutlesid riskijuhtimise ja esindusorganisatsioonide vajalikkuse teemadel

12.04.2019 toimus MTÜ Eesti Noortalunikud üldkoosolek ja koolitus Käbliku talus Põlvamaal.

Kaja Piirfeldt: rohkem avatust ja koostööd

24. aprillist veab noortalunike tegevust Kaja Piirfeldt, olles kaheks aastaks valitud MTÜ Eesti Noortalunikud juhiks.

Hiina noortalunikud: eestlased on avatud, soojad ja külalislahked

23.-27. aprillini viibisid Eestis visiidil 12 noortalunikku Hiinast. Maaeluministeeriumi kutsel kohtusid nendega ka Eesti Noortalunike esindajad.


MTÜ Eesti Noortalunikud tegevusi viiakse ellu Maaeluministeeriumi „Projektitoetus põllumajandustootjate kestlike toidusüsteemide ja keskkonnaalase teadlikkuse suurendamiseks“ vahendite kaasabil