27
okt.

Aasta põllumehe tiitli pälvis Kaja Piirfeldt Harjumaalt

Täna riigikogu konverentsikeskuses peetud aasta põllumehe konverentsil kuulutati tiitlivõitjaks Harjumaa piimatootja ja põllumeeste koolitaja Kaja Piirfeldt Remmelgamaa osaühingust.

„Remmelgamaa talu tegeleb juba 30 aastat piimakarjakasvatusega, viimased 17 aastat minu osalusel ja viimased seitse aastat ka minu juhtimisel, “ teatas aasta põllumees 2020 Kaja Piirfeldt. Tänavune tiitlivõitja on talupidaja, põllumeeste koolitaja ja noortalunike eestvedaja, kes on valitud mitmel korral Harjumaa parimaks piimatootjaks. Remmelgamaa talus on puhtatõuline holstein friisi kari ja lehmade väljalüps on üle 11 000 kg lehma kohta aastas.

„Võin uhkusega öelda, et mul on üks Eesti parimaid piimakarjasid,“ tõi esile Kaja Piirfeldt.

Perenaine on rajanud Remmelgamaa OÜsse kaasaegse piimafarmi koos söödaruumiga ja tegeleb juba aastaid ka tõuaretusega. Talukarjas on 81 holsteini tõugu lehma, lisaks sama suur noorkari. Maad haritakse kaasaegse tehnoloogiaga 200 ha, sellest 150 ha on omandis.

„Mul on puhtatõuline holstein-friisi kari, ma seemendan oma loomad ise, valin pullid ise, sest pean tõuaretust väga oluliseks,“ rõhutas perenaine Kaja, kes on aastatega oma talukarja väljalüpsi korralikult suurendanud.

„Kui käisin põhikoolis, juba siis lüpsin lehmad ja söötsin loomad ka üksi ära, kui vaja,“rääkis söakas taluperenaine, kelle tööpäevast suur osa möödubki laudatöödel.

Lisaks õpetab Kaja Piirfeldt Järvamaa Kutsehariduskeskuses põllumehi, korraldades praktikatunde ka oma eeskujulikult majandatud talupidamises. MTÜ Noortalunikud juhatuse esimehena on Kaja Piirfeldt tõusnud aastatega põllumajanduses tegutsevate noorte eestkõnelejaks ja liidriks. Piirfeldt kannab parima kutseõpetaja tiitlit, ta on uhke oma igapäevase lauda- ja põllutöö üle, inspireerides sellega noori põllumehi maatööd jätkama.

Loe lähemalt maaleht.ee

Tänavune Rahvapõllumees on Kaja Piirfeldt Remmelgamaa talust

Maalehe veebihääletuse vastu tundis huvi üle 12 tuhande lugeja, oma hääle andis 6037 inimest, sellest 38% protsenti anti Remmelgamaa talu perenaisele Kaja Piirfeldtile, kes tegutseb Harjumaal osaühingus Remmelgamaa. Tema kaasaegses, 2018. aastal renoveeritud laudas on lüpsmas 81pealine piimakari aastalüpsiga üle 11 000 kg lehma kohta. Lisaks talutöödele õpetab Kaja Piirfeldt juba aastaid Järvamaa Kutsehariduskeskuses noori põllumehi.

Piirfeldt on varem pälvinud parima kutseõpetaja tiitli ja küllap osa hääli tuligi armastatud õpetajale oma õpilaste poolt.

Rahvapõllumehe hääletusel jäi napilt teiseks söakas Jõgevamaa maasikakasvataja Janika Lindsalu, kes korjas Maalehe veebihääletusel pea kolmandiku häältest ehk 30,3%. Janika Lindsalu kasvatab osaühingus Marimarta maasikaid 12 hektaril. Sel suvel kannatas OÜ Marimata perenaine, nagu paljud teisedki maasikakasvatajad töökäte nappuse tõttu: välistööjõudu ei lubatud riiki kõige kibedamal korjeajal maasikaid korjama ja osa marju jäi seetõttu põldudele hallitama.

Loe lähemalt maaleht.ee


MTÜ Eesti Noortalunikud tegevusi viiakse ellu Maaeluministeeriumi „Projektitoetus põllumajandustootjate kestlike toidusüsteemide ja keskkonnaalase teadlikkuse suurendamiseks“ vahendite kaasabil