12
mai

Eesti Noortalunikud Euroopa südames

10-11. mai võttis Eesti Noortalunike delegatsioon Euroopa Parlamendi saadiku Riho Terrase kutsel suuna Brüsselisse. Kaks kohapeal veedetud päeva olid täis sisukaid kohtumisi, mille tulemusena said osalejad suurepärase ülevaate sellest, kes ja kuidas Euroopas põllumajanduspoliitikat kujundavad.

Esimest päeva alustasime Euroopa Parlamendis, kus Hr Terras tutvustas, kuidas erinevad Euroopa Liidu institutsioonid toimivad. Saime ettekujutuse parlamendisaadiku igapäevatööst ning nägime lähedalt ka Euroopa Parlamendi istungite saali, kus toimuvad meie tulevikku kujundavad hääletused. Peale lõunat külastasime Euroopa Liidu Eesti alalist esindust, kus toimus väga viljakas vestlus ning arutelu põllumajanduse teemadel. Päeva lõpetas õhtusöök kus noortalunikud tutvustasid parlamendiliikmele oma ettevõtmisi ja arutasid väljakutseid ja arenguvõimalusi.

Teine päev algas kohtumisega põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni liikme Herbert Dorfmanni ja Euroopa Komisjoni Põllumajanduse Peadirektoraadi esindajatega. Sellised konstruktiivsed mõtete vahetamised on üliolulised ainuüksi seepärast, et Euroopa Liidu seadusloome ei oleks vastavate valdkondade reaalsest tegevusest kauge. Lisaks põikasime läbi Euroopa noortalunike organisatsiooni CEJA ehk European Council of Young Farmers peakontorist. Aitäh ka Euroopa Rahvaparteile, kes neid visiite võimalikuks aitas teha.

Aitäh Hr Terrasele külla kutsumast ja niivõrd sisuka programmi ettevalmistamise eest.


MTÜ Eesti Noortalunikud tegevusi viiakse ellu Maaeluministeeriumi „Projektitoetus põllumajandustootjate kestlike toidusüsteemide ja keskkonnaalase teadlikkuse suurendamiseks“ vahendite kaasabil