30
apr.

Eesti toetab neonikotinoidide keelustamist avamaakasvatuses

Maaeluministeerium
PRESSITEADE
27.04.2018

 

Eesti toetab neonikotinoidide keelustamist avamaakasvatuses

Euroopa Komisjon esitab  hääletamisele eelnõud, mis keelustavad neonikotinoidsete toimeainete kasutamise avamaakasvatuses. Eesti toetab eelnõusid.

„Meie jaoks on esmatähtis tagada taimekaitsevahendite ohutus nii inimeste kui ka loomade tervisele ning keskkonnale,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm. „Kuna on piisavalt tõendeid nende toimeainete negatiivsest mõjust tolmeldajatele, siis oleme seisukohal, et nende kasutamine avamaakasvatuses tuleb keelustada. Seetõttu toetab Eesti  hääletamisel Euroopa Komisjoni ettepanekuid keelustada neonikotinoidsete toimeainete kasutamine avamaakasvatuses.“

Eestis mõjutab selline piirang peamiselt suvirapsikasvatust, kus neonikotinoidseid toimeaineid sisaldavaid taimekaitsevahendeid kasutatakse külvatava seemne puhtimiseks, et ennetada maakirbukahjustusi. „Oleme teadlikud, et neonikotinoidide keelustamine mõjutab oluliselt meie suvirapsikasvatust, kuid kõrgetasemelise kaitse tagamiseks ei saa siinkohal järeleandmisi teha,“ lisas Tamm. „Alternatiivsete kultuuridena on külvikorras võimalus suvirapsi asemel kasutada uba või hernest ja suurendada talirapsi kasvatamise osakaalu. Niisamuti on võimalik maakirbu tõrjumiseks kasutada agrotehnilisi võtteid.“

Taust:

  • Neonikotinoidid kuuluvad süsteemselt toimivate putukatõrjevahendite ehk insektitsiidide klassi, mis tähendab, et toimeaine transporditakse taime kõikide osade kudedesse ja nii pakub see kaitset putukkahjurite vastu. Neonikotinoide kasutatakse kas pritsitava preparaadina või seemnete töötlemiseks mitmesuguste põllukultuuride puhul.
  • Eestis on neonikotinoidide peamiseks kasutusalaks just külvatava rapsiseemne puhtimine, et ennetada maakirbu tehtavaid kahjustusi kevadel tärkavale rapsitaimikule.
  • 27. aprillil esitab Euroopa Komisjon hääletamisele eelnõud, mille kohaselt keelustatakse neonikotinoidsete toimeainete imidaklopriidi, klotianidiini ja tiametoksaami kasutamine avamaakasvatuses.
  • Euroopa Komisjoni eelnõude ettepanekute põhjuseks on asjaolu, et on olemas piisavalt teaduslikku materjali, mis tõendab nende toimeainete negatiivset mõju tolmeldajatele.
  • Kõrgetasemelise kaitse tagamiseks tuleb riskide vähendamise võimalusena ette näha piiranguid nende toimeainete kasutamisel. Selleks keelatakse neonikotinoidseid toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahendite kasutamine välitingimustes.
  • Erandina säilib õigus kasutada eelnimetatud toimeaineid sisaldavaid taimekaitsevahendeid püsivates kasvuhoonetes tingimusel, et põllukultuur püsib seal kogu oma elutsükli.

MTÜ Eesti Noortalunikud tegevusi viiakse ellu Maaeluministeeriumi „Projektitoetus põllumajandustootjate kestlike toidusüsteemide ja keskkonnaalase teadlikkuse suurendamiseks“ vahendite kaasabil