22
veebr.

Ilmus Eestimaa Talupidajate Keskliidu veebruari infokiri!

Ilmus Eestimaa Talupidajate Keskliidu veebruari infokiri!

  • Muutub asendusteenistuse hinnakiri
  • Põllumajandusametil on uued taimekaitsevahendi valdkonna e-lahendused
  • Põllumajanduse ja kalandusvaldkonna arengukava aastani 2030
  • Toidutootmise ja põllumajanduse tulevik. Paindlik, õiglane ja säästev ühine põllumajanduspoliitika
  • Põllumajandusstatistika
  • Saabuvad taotlusvoorud
  • EIP võrgustiku uudised
  • Saabuvad koolitused ja konverentsid

Infokirja saate lugeda ETKL, infokiri, veebruar 2018

Head lugemist!

 


MTÜ Eesti Noortalunikud tegevusi viiakse ellu Maaeluministeeriumi „Projektitoetus põllumajandustootjate kestlike toidusüsteemide ja keskkonnaalase teadlikkuse suurendamiseks“ vahendite kaasabil