13
dets.

Ilmus Põllumehe Teataja jõulukuu number

Ilmunud on selle aasta viimane Põllumehe Teataja!

Loe lähemalt:

–          Persoon: Tanel-Taavi Bulitko, Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu juht

–          Teraviljakasvatajate probleeme võimendavad mullused mured

–          Käes on metsataimede varumise aeg

–          Mesinikud pole toetusrahale veel ligi pääsenud

–          Toetused: PRIA otse- ja üleminekutoetused ning toetus tootlikkuse parandamiseks

–          Maaülikool töötab koos ettevõtjatega piima omahinna arvutamise metoodika kallal

–          Kuidas mõjutavad järgmisest aastast jõustuvad maksumuudatused FIE-sid?

Head uudistamist ja kohtumiseni juba uuel aastal!

https://issuu.com/meediapilt/docs/pollumehe_teataja_2017_detsember


MTÜ Eesti Noortalunikud tegevusi viiakse ellu Maaeluministeeriumi „Projektitoetus põllumajandustootjate kestlike toidusüsteemide ja keskkonnaalase teadlikkuse suurendamiseks“ vahendite kaasabil