16
okt.

Ilmus uus Põllumehe Teataja

Ilmus värske Põllumehe Teataja!

Loe lähemalt:
– Kerli Ats: Eesti põllumeeste otsetoetused peavad  jõudma järgi EL-i keskmistele
– Persoon: parimateks noortalunikeks valitud Anne ja Lenno Grünberg askeldavad Põlvamaal Rasina külas, Üvasi talus
– Arvamus: põllumaadele kasvanud metsad ja raiumine
– Metsaühistu aitab ka metsa ja puidu müügil
– Toetused: hilisest kevadest ja sügisestest vihmadest hooldamata talvise taimkatte rajamise tähtaega ei pikendata
– Maaparandussüsteemid: kui põllust saab tiik
– Alpakakasvatus Eestis: Wile farmi kogemused
– Tehnika: PRIA hinnakataloogis tuleb andmeid uuendada
– Investeeringutoetuste tähtaegade muudatused
– Uuring: toetused ja hinnad mõjutavad põllumajanduslike majapidamiste elujõulisust

Kliki ja loe:


MTÜ Eesti Noortalunikud tegevusi viiakse ellu Maaeluministeeriumi „Projektitoetus põllumajandustootjate kestlike toidusüsteemide ja keskkonnaalase teadlikkuse suurendamiseks“ vahendite kaasabil