5
aug.

INFOPÄEV: Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus

Maaeluministeerium koostöös Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametiga (PRIA) korraldab 12.augustil, algusega kell 10 (kestvusega 3 tundi) on-line infopäeva Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 meetme 6.1 „Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus“ tutvustamiseks. Infopäeva korraldamine on seotud saabuva meetme 6.1 V taotlusvooruga, mis toimub ajavahemikus 26.08.-02.09.2020 (eeltäitmine ajavahemikus 19.08.-25.08.2020).

Infopäev on suunatud noortele mikro- ja väikeettevõtjatele, kes alustavad esmakordselt oma põllumajandusliku tegevusega ning noortele ettevõtjatele, kes võtavad üle vanema või vanavanema toimiva põllumajandusettevõtte. Infopäevale on oodatud ka konsulendid.

Infopäeval antakse ülevaade meetme määrusest, tutvustatakse elektroonset PRIA e-teenuse keskkonda ning taotluste esitamist e-keskkonna kaudu.

Palume oma osalemisest teavitada hiljemalt 11. augustil, saates oma ees- ning perekonnanime ning osalemise kinnituse aadressile martin.ott@agri.ee.

Infopäev toimub Zoom-keskkonna vahendusel. Osalemiseks vajaliku Zoomi lingi saadame Teile paar päeva enne kohtumist.

Toetuse taotlemise tingimustest saate lähemalt lugeda PRIA kodulehelt: Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus


MTÜ Eesti Noortalunikud tegevusi viiakse ellu Maaeluministeeriumi „Projektitoetus põllumajandustootjate kestlike toidusüsteemide ja keskkonnaalase teadlikkuse suurendamiseks“ vahendite kaasabil