31
okt.

Kogume infot – põllukultuuride koristus ja kahjud

Seoses tänavu esinenud ebasoodsate ilmastikutingimustega soovib Euroopa Komisjon Eestilt täiendavat informatsiooni 2017. aasta põllukultuuride kasvatuse kohta. Lisaandmed on vajalikud tõestamaks Eesti erakordselt keerulist olukorda taimekasvatussektoris seoses ebasoodsate ilmastikutingimustega ja selleks, et komisjonil oleks alust erakorralisi meetmeid kasutusele võtta.
Palume Teie võimalikult täpset hinnangut tänavusele saagikoristusele. Küsimustikule palume vastata kuni 2. novembril kella 17ni, sest 3. novembril peab Eestimaa Talupidajate Keskliit koostöös Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojaga edastama koondhinnangu ja info Maaeluministeeriumile.

Objektiivsema pildi saamiseks palume vastata ka nendel ettevõtetel, kellel suuri probleeme põllukultuuride kasvatamisel ja koristamisel tänavu ei esinenud. Küsimustiku lõpust leiab ka paar küsimust, mis on meile abiks põllumajanduspoliitika meetmete kujundamisel.

Loodame, et ankeedile vastab võimalikult suur hulk erinevate põllukultuuride kasvatajaid üle Eesti. Palume Teilt seetõttu abi küsimustiku levitamisel oma liikmete, kolleegide ja koostööpartnerite hulgas.
Küsimustiku leiab sellelt lingilt: https://goo.gl/k6D2jg


MTÜ Eesti Noortalunikud tegevusi viiakse ellu Maaeluministeeriumi „Projektitoetus põllumajandustootjate kestlike toidusüsteemide ja keskkonnaalase teadlikkuse suurendamiseks“ vahendite kaasabil