8
okt.

Kuidas Eesti noortalunikud hiinlastega kogemusi vahetasid

Eesti koostöö Hiinaga põllumajandusvaldkonnas on viimastel aastatel jõudsalt arenenud. Lisaks paljudele kahepoolsetele visiitidele ja kohtumistele ministrite tasandil oleme osalenud ka sellistes koostööprojektides, mis aitavad ekspertide vahel suhtlust edendada ja kogemusi vahetada kirjutavad Eestimaa Talupidajate Liidust Kerli Ats ja Eesti Noortalunike Liidust Kaja Piirfeldt ning Ragnar Viikoja.

2020. aasta kuulutati Horvaatias Dubrovnikus toimunud peaministrite tippkohtumisel Hiina- ning Kesk- ja Ida-Euroopa (KIE) riikide mitmekesise põllumajanduskoostöö aastaks. Eesmärk on parandada põllumajanduskoostööd Hiina ja KIE riikide vahel, suurendada kaubavahetust ja vahetada kogemusi, kuidas ühiselt toime tulla põllumajanduse ees seisvate katsumustega.

Tänavu septembris osalesid Eesti noortalunikud veebipõhises infovahetusprogrammis Hiina ja Euroopa noortalunikega. Projekti olid kaasatud põllumajandustootjad ja valdkonnaeksperdid kaheksast Euroopa riigist. Lisaks Eestile oli osalejaid Bulgaariast, Horvaatiast, Kreekast, Lätist, Leedust, Poolast ning Sloveeniast. Praegused noortalunikud, kellest sõltub suuresti toidutootmise tulevik, peavad mõtlema globaalselt, suhtlema laiahaardeliselt teiste riikide kolleegidega ning jagama ühistel alustel kogemusi ja teadmisi. Seetõttu on taolistes koostööprojektides osalemine väga vajalik.

Kuu aega väldanud veebipõhises programmis tutvustati osalejatele Hiina Rahvavabariigi kultuuri ja põllumajandust üldisemalt ning keskenduti osalejate huvist sõltuvalt spetsiifilistele sektoritele. Euroopa riikide esindajad esitlesid oma organisatsioone ning riigi põllumajandust. Põneva erialase teemana tutvustati programmist osa võtjatele näiteks vabalt peetavate kanade kasvatussüsteemi ning viise selle rakendamiseks suurfarmides. Tutvuti ka maapiirkonna ettevõtete finantseerimis- ning e-kaubanduse kasutusvõimalustega. Samuti pakkus paljudele huvi ettekanne lihasektori olukorrast ning arenguvõimalustest. Lisaks räägiti Hiina valitsuse toest puuviljatootmisele. Programmi lõpus anti lisaboonusena huvitav ülevaade Hiina keelest ja kultuurist.

Jätkuna on ees ootamas Hiina Rahvavabariigi külastus, mille käigus saavad osavõtjad ka praktikas Hiina põllumajandustootmisega tutvuda ning hiljem saadud teadmisi ja kogemusi oma koduriigis jagada.

Oma muljeid programmist jagas MTÜ Eesti Noortalunikud juhatuse liige ning taimekasvatusega tegeleva Varisoo OÜs tegev Ragnar Viikoja, kes on Hiina noortalunikega juba varem koostööd teinud: „Mulle on see juba teine säärane projekt, kus olen osalenud. Hindan seda koostöövõimalust kõrgelt, sest saadud teadmised on kasulikud mulle kui tootjale ning Eesti Maaülikooli doktorandile. Esimene projekt ajendas mind liituma MTÜga Eesti Noortalunikud, kust olen leidnud häid sõpru ja kolleege kogu eluks. Kõige olulisem, mida välja tuua, on see, et kolleegid tuhandeid kilomeetreid eemal asuvas suurriigis tegelevad sarnaste probleemide ja väljakutsetega nagu meie siin, väikeses Eestis. Samuti kuulasin huviga teiste kogemusi teekonnast põllumajanduse tippjuhiks. Olen saanud hulga väärtuslikke teadmisi, mida jagada noortele tudengitele nende ettevõtmistes edasi kandmiseks.“

Eesti Noortalunike MTÜ esindus on ka ise viimastel aastatel võõrustanud noori põllumajandustootjaid Hiinast, Prantsusmaalt, Inglismaalt, Lätist, Leedust ja Belgiast. Tänavuses projektis osalemine andis julgust ja kogemust selleks, et kodumaal edaspidi sarnaseid projekte veelgi paremini läbi viia. Sellega tutvustame teistele riikidele Eestit, meie tublisid põllumajandustootjaid ja toitu. Välissuhteid arendades ja uusi tutvusi sõlmides loome eeldused toodete ning teenuste ekspordiks uutele turgudele. Kui Eestil on strateegilisi koostööpartnereid väga erinevates riikides ja nendega suheldakse enam kui varem, avardab see turustamisvõimalusi ja meelitab ligi investeeringuid.  Meie toodetud toit on hinnatud nii kodus kui ka kaugemal!

Refereeritud Maaeluministeeriumi ajaveebist


MTÜ Eesti Noortalunikud tegevusi viiakse ellu Maaeluministeeriumi „Projektitoetus põllumajandustootjate kestlike toidusüsteemide ja keskkonnaalase teadlikkuse suurendamiseks“ vahendite kaasabil