10
nov.

Eesti Maaülikool kutsub osalema tasuta ühistegevuse koolitusel:“Riskijuhtimine põllumajanduses”

14.12.2017 toimub koolitus Eesti Maaülikoolis, Fr. R. Kreutzwaldi 1A, Tartu 51014, ruum 0045.

Lektoriks on Eesti Maaülikooli professor Rando Värnik. Koolituse tulemusel suurenevad õppija teadmised riskijuhtimisest põllumajanduses. Ootame osalema kõiki ühistegelikke põllumajandus ettevõtjaid .

14.12.2017 toimuva koolituse ajakava:

10:00 – 10:15 Registreerimine ja tervituskohvi
10:15 – 12:30 Riskide olemus ja erinevad vormid põllumajanduses
12:30 – 13:30 Lõunapaus
13:30 – 15:45 Riskide maandamise ja juhtimise võimalused ühistegevuses
15:45 – 16:00 Tagasiside

Koolituse õppekava: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8442&id_ay_toimumine=10944&systeemi_seaded=3,1,12,1

Eelregistreerimine toimub kuni 12.12.2017, osalejate arv on piiratud. Lisainfo saamiseks ja eelregistreerimiseks palume saata e-mail programmi assistendile: liis.volli@emu.ee. Eelregistreerimiseks palume osalejatel saata järgnev informatsioon: ettevõtlusvorm ja nimi; ettevõtlusvaldkond; reg. number; osaleja nimi; osaleja ametikoht; osaleja isikukood; osaleja telefoninumber.

Koolituse korraldamist toetab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond.

Koostöös teeme paremini!

yhistegevus.emu.ee
facebook.com/yhistegevus
instagram.com/yhistegevus


MTÜ Eesti Noortalunikud tegevusi viiakse ellu Maaeluministeeriumi „Projektitoetus põllumajandustootjate kestlike toidusüsteemide ja keskkonnaalase teadlikkuse suurendamiseks“ vahendite kaasabil