26
apr.

Küüslaugu kasvatuse infopäev

Eesti Aiandusliit korraldab küüslaugu kasvatuse  infopäeva.

Aeg: 17. Mai 2018

Asukoht: Jõgeva alevik, J.Aamisepa 1, Eesti Taimekasvatuse Instituut (ETKI)

Päevakava:

9.45 – 10.00  Kogunemine ja kohv.

10.00 – 12.30 Küüslaugu sortide valik ja kasvatustehnoloogiad

12.30 – 13.00 Lõunapaus

13.00 – 14.30  Küüslaugu kasvatustehnoloogiad

14.00 – 14.30. Küüslaugu kasvatamisel kasutatavad masinad.

  1. 30 – 15.15 Tootmispõllu külastamine, praktiline õpe põllul

15.15 – 16.00 Arutelu, kohapeal tekkivad küsimused, infopäeva lõpetamine.

Käsitletavad teemad:

sortide valik ja paljundusmaterjali kvaliteet, maa ettevalmistamine, küüslaugu mahapaneku viisid, väetamine ja taimekaitse, kasvuaegsed hooldustööd, saagi koristamine ja säilitamine. Küüslaugu kasvatamisel kasutatavad masinad. Küüslaugu tootmise omahind, tootmiskulud.

Infopäeva üheks osaks on praktiline õpe ja vaatlus põllul, mille raames külastatakse Kükkeri talu küüslaugu põldu (https://goo.gl/maps/Uqoi69UVx7A2). Vaadeldakse taimede olukorda, haiguste/kahjurite olemasolu, umbrohtude levikut ja umbrohutõrje võimalusi.

Lektorid: Priit Põldma, Indrek Tammel, Triin Luksepp.

Infopäeval osalemine on tasuta.

Osalemiseks on kindlasti vajalik registreerimine hiljemalt 13.maiks siin: https://goo.gl/9vmaQr

 

Lisainfo: Triin Luksepp, triin@aakri.ee, 53 037 453

Kohtade arv on piiratud.

Infopäev toimub MAK 2014-2020 “Teadmussiirde ja teavituse toetuse maakondliku ulatusega tegevuste” meetme raames, tegevust toetab Euroopa Liit.


MTÜ Eesti Noortalunikud tegevusi viiakse ellu Maaeluministeeriumi „Projektitoetus põllumajandustootjate kestlike toidusüsteemide ja keskkonnaalase teadlikkuse suurendamiseks“ vahendite kaasabil