Avatud noortalunikud, Mooratsi OÜ, Mehis Visnapuu; Männimetsa talu, Mihkel Maks


MTÜ Eesti Noortalunikud tegevusi viiakse ellu Maaeluministeeriumi „Projektitoetus põllumajandustootjate kestlike toidusüsteemide ja keskkonnaalase teadlikkuse suurendamiseks“ vahendite kaasabil