Noortalunik Kertu Medvedski on 33-aastane OÜ Kivitse Talu juhatuse liige. Tegevuspiirkonnaks on Valgamaa Lepa küla. Maad on kasutuses 25 hektarit. Kertu tegevusalaks on eeskätt veisekasvatus: praegu koosneb kari peamiselt ristanditest, kuid on ka puhtaid Aberdiin-anguse tõugu loomi ning maakarja. Lisaks veistele on talus koha leidnud hobused, lambad, kits, erinevad linnud ja minisead Ruudi ja Rosella. Ettevõttes pakutakse lastele võimalust ratsutada ja tutvuda maaeluga- agroturismi. Samuti käiakse ponidega laatadel.
Kertu sooviks on lastele ja noortele tutvustada maaelu ilu ja valu, näidata, kuidas kasvab meie toit, ning kuidas elada loodusega harmoonias.
Noortalunikke iseloomustab Kertu kui head seltskonda, kus lisandväärtuseks uus info, kogemuste jagamine, talude külastused, silmaringi laienemine jpm.


MTÜ Eesti Noortalunikud tegevusi viiakse ellu Maaeluministeeriumi „Projektitoetus põllumajandustootjate kestlike toidusüsteemide ja keskkonnaalase teadlikkuse suurendamiseks“ vahendite kaasabil