22
sept.

MTÜ Eesti Noortalunikud on CEJA vaatlejaliige

CEJA on  Euroopa noori põllumajandustootjaid ühendava organisatsioon, mis on tegutsenud juba üle 60 aasta ja esindab enam kui 2 miljonit noort põllumajandustootjat. 

Ainsana ei ole EL-i liikmesriikidest CEJA liikmed Eesti ja Läti Noortalunikud. Sealjuures Eesti on olnud CEJA vaatlejaliige eelnevalt aastatel 2007/2008. Siis jäi liitumine organisatsiooniga küllalt suure liikmemaksu taha, mida MTÜ eelarvest katta võimalik ei ole, ning milleks toona ministeerium vahendeid ei leidnud.

Kuna põllumajanduspoliitika on EL-is ühine ning noortalunike mured, rõõmud ja väljakutsed kattuvad suurel määral, peame CEJA-ga liitumist oluliseks. Läbi organisatsiooni töös osalemise soovime oma liikmetele anda ligipääsu infole ja kontaktidele rahvusvahelisel tasandil, võimaluse suhelda ja osaleda põllumajanduspoliitika kujundamises EL-i tasandil.

Juuni alguses  võõrustasime Euroopa Liidu noortalunike katuseorganisatsiooni CEJA presidenti Jannes Maes´t Eestis. Külastasime meie organisatsiooni ettevõtjate tootmisi, tutvustasime Jannest maaeluministrile Mart Järvikule ja arutasime, kas ja kuidas saaksime koostööd jätkata. Visiidi tulemusena saime kutse  ühineda järgmise CEJA koosolekuga 27.-28.06 Rootsis, et tutvuda täpsemalt organisatsiooni töökorraldusega ja arutada juba täpsemalt, millistel tingimustel koostööd jätkata.

CEJA koosolekutel esindab Eestit juhatuse liige Ragnar Viikoja, eelarveliste vahendite olemasolul liitub igal koosolekul edaspidi temaga mõni meie liikmetest.

27 – 29 juuni toimus Rootsis CEJA üldkoosolek. Üritust võõrustas Rootsi Talupidajate Föderatsiooni (LRF) koostöös DeLavali-ga. LRF on 140 000 liikmega suurim nii noori kui ka vanemaid talupidajaid ühendav liit Rootsis. 27. juuni õhtul toimus pidulik õhtusöök Rootsi Talupidajate Föderatsiooni peakorteris Stockholmis. CEJA üldkoosolek toimus 28. juunil DeLaval-i Hamra katse- ja näidistalus. Hamras toimus esmalt DeLavali tutvustav seminar ning ringkäik talus, kus tutvustati uusimaid piimandussektori ja  täppisviljeluse lahendusi. Pärastlõunal toimus üldkoosolek, kus päevakorras oli protokollide kinnitamine, uue liikmemaksusüsteemi arutelu, uute liikmete vastuvõtmine ja uue juhatuse valimine. Pärast uue liikmemaksusüsteemi kinnitamist anti sõna kandideerivale liikmele Eestile. Meid esindas koosolekul Eesti Noortalunike juhatuse liige Ragnar Viikoja, kes andis lühikese ülevaate organisatsiooni tegemistest. Järgnenud hääletusel otsustati Eesti ühehäälselt vaatlejaliikmeks võtta. Vaatlejaliikme staatus kestab üks aasta. Täisliikmelisus otsustatakse 2020. aasta kevadel toimuval üldkoosolekul. Kohtumisel kinnitati valiti lisaks uus CEJA juhatus. CEJA presidendina jätkab Jannes Maes (Belgia) ning asepresidentideks valiti Samuel Masse (Prantsusmaa), Sean Finan (Iirimaa), Simon Wancke (Rootsi), Doris Letina (Sloveenia). 

Hetkel tähendab CEJA vaatlejaliikmeks olek meile 10 korda aastas koosolekutel osalemist, uudiskirjade ja info saamist ja koostööd. Juba novembris toimuv Noortalunike õppereis on organiseeritud tänu CEJA kohtumisel loodud kontaktidele. 

CEJA täisliikmeks astumise otsustab MTÜ üldkoosolek kevadel 2020. Liikmemaksu ja lähetuskulude katmiseks oleme saanud ministeeriumilt põhimõttelise suusõnalise nõusoleku, konkreetse taotluse saame esitada järgmise aasta eelarve vahenditele, mida juhatus ka teha planeerib. 

Saadame jooksvalt liikmetele ülevaateid CEJA uudiskirjadest ja koosolekute teemadest tõlgituna eesti keelde.

CEJA kohta saate täpsemalt lugeda:
http://www.ceja.eu/

 


MTÜ Eesti Noortalunikud tegevusi viiakse ellu Maaeluministeeriumi „Projektitoetus põllumajandustootjate kestlike toidusüsteemide ja keskkonnaalase teadlikkuse suurendamiseks“ vahendite kaasabil