7
juuni

MTÜ Eesti Noortalunikud kohtusid regionaalministriga

Regionaalminister Piret Hartman tutvus Eesti noortalunike eluga

5. juunil kohtusid regionaalminister Piret Hartman ja MTÜ Eesti Noortalunike esindus Riigikogu hoones. MTÜ Eesti Noortalunike juhatuse liikmed Janel Jan-Marcus Lohvart ja Timo Varblas tutvustasid organisatsiooni olulisust noortalunike seas ja poliitika kujundamisel nii Eestis kui ka Euroopa tasandil. Ühtlasi jõudsid regionaalministrini Eesti noorte talunike peamised mured.

“Kvaliteetne kohalik toit ja põllumajandus on Eesti rahva tervise ning julgeoleku väga oluline osa. Noorte sektorisse sisenemine ja püsima jäämine on võtmetähtsusega. Seetõttu näen eriti olulist rolli riigiasutuste ja noorte talunike koostööl”, ütles regionaalminister Piret Hartman ning lisas, et eesmärk on mõlemal poolel üks.

MTÜ Eesti Noortalunike juhatuse esimehe Timo Varblase sõnul on väga tervitatav, et regionaalministril Piret Hartmanil on huvi noortalunike võimaluste, aga ka murekohtade vastu: “Põllumajandussektoris on rasked ajad, eriti noortel. Majanduslik olukord, poliitiline ebakindlus ja väikeste ettevõtete ebaproportsionaalne halduskoormus teevad noorte põllumajandusettevõtjate elu väga keeruliseks.”

Varblase sõnul on aga MTÜ Eesti Noortalunikel tahe ja motivatsioon olukorda parandada. “Meil on ettepanekud ja kogemus otse põllult, mis on heaks sisendiks tuleviku põllumajanduspoliitika loomisel.”

MTÜ Eesti Noortalunike esindajad tõid kohtumisel välja liikmete tõstatatud murekohad:

MurekohtVõimalik lahendus
Põllumajandustoetused on koondunud suurettevõtjate kätteToetuste lae seadmine
Kohaliku kvaliteetse toidu kättesaadavusKäibemaksusoodustuse rakendamine
Suur administratiivkoormus väikestel ettevõtetelErisused väikestele tootjatele
Rohepöörde kohustuste rakendamise suur osakaal põllumajanduses. Puuduvad teadmised ja kohalik kogemus.Vajadus teadmiste ja parimate praktikate järgi. Muudatuste soosimine ja toetamine, mitte nõudmine
Ligipääs maale: kalli hinna tõttu kättesaamatu alustavale ja noorele ettevõtjaleNoortele maa ligipääsu soodustamine. Toimivate põllumajandusettevõtete ülevõtmise soodustamine. Ülevõtmise lahti sidumine sugulussidemetest

MTÜ Eesti Noortalunikud on organisatsioon, mis koondab ja esindab põllumajandusliku ettevõtlusega tegelevaid ja maaelu huvilisi noori. Organisatsioon on tegutsenud üle 25 aasta ja sellel on 172 liiget erinevatelt tegevusaladelt üle kogu Eesti. MTÜ Eesti Noortalunikud on Euroopa noortalunike katusorganisatsiooni CEJA aktiivne liige.


MTÜ Eesti Noortalunikud tegevusi viiakse ellu Maaeluministeeriumi „Projektitoetus põllumajandustootjate kestlike toidusüsteemide ja keskkonnaalase teadlikkuse suurendamiseks“ vahendite kaasabil