2
veebr.

Muudetakse põllumajandusliku tootmispotentsiaali toetuse tingimusi

Maaeluministeerium
PRESSITEADE
02.02.2018

 

Maaeluministeerium saatis kooskõlastamisele eelnõu, millega muudetakse ohtliku taimekahjustaja ja eriti ohtliku loomataudi tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise toetuse tingimusi. Tänu muudatusele on edaspidi antud toetuse raames abikõlblikud ka enne taotluse esitamist tehtud kulud.

„Kui kehtiva määruse alusel on abikõlblikud vaid pärast toetuse taotluse esitamist tehtud kulud, siis muudatuse järgselt on abikõlblikud kulud, mis on tehtud alates eriti ohtliku loomataudi diagnoosimise või ohtliku taimekahjustaja kindlakstegemise päevale järgnevast päevast,“ sõnas maaeluministerTarmo Tamm. Samuti seatakse määruse muudatusega maksimaalne antava toetuse suurus ühe toetuse saaja kohta.  Tarmo Tamme sõnul võimaldab see toetusega rohkemate taotlejateni jõuda ja  aitab tagada toetusraha sihipärast ja mõistlikku kasutust ning eelarvevahendite paremat planeerimist. Lisaks määratletakse muudatusega tootmise potentsiaali kahjustumise kindlaks tegemise alused taotlejal, kes peab kodulinde ja täiendatakse taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu.

Toetust makstakse  Eesti maaelu arengukava  2014–2020 meetmest 5.2 „Ohtlike taimekahjustajate ja loomahaiguste korral kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamine”. Meetme eelarve on 2 miljonit eurot ning selle raames on toimunud üks taotlusvoor, millega määrati toetust kolmele ettevõtjale kogumahuga 882 825 eurot.

Meetme raames saab üks toetuse saaja programmiperioodi (2014–2020) jooksul toetust taotleda sama taimekahjustaja või sama loomataudi esinemise korral maksimaalselt 250 000 euro ulatuses. Toetuse raames ei ole omaosaluse kasutamine nõutud.

Toetuse teine taotlusvoor plaanitakse  avada ajavahemikus 5.–9. märts 2018 ning selle eelarve on 500 000 eurot.

Määruse sisu ja tingimusi tutvustavad 14. veebruaril kell 11 Pärnumaa Kutsehariduskeskuses toimuval infopäeval Maaeluministeeriumi maaeluarengu osakonna maaettevõtluse büroo juhataja Elar Neito ja peaspetsialist Vahur Vider.

Määruse eelnõu

 


MTÜ Eesti Noortalunikud tegevusi viiakse ellu Maaeluministeeriumi „Projektitoetus põllumajandustootjate kestlike toidusüsteemide ja keskkonnaalase teadlikkuse suurendamiseks“ vahendite kaasabil