15
märts

Noortalunike Ärifoorum lükkub edasi

Noortalunike Ärifoorum lükkub edasi

Tulenevalt koroonaviiruse levikust ja valitsuse kehtestatud eriolukorrast lükkab Eesti Noortalunikud MTÜ teadmata ajaks edasi Ärifoorumi: Noortalunikud ja tuleviku ÜPP, mis pidi toimuma 27. märtsil 2020. aastal.

Tänane reaalsus on, et tuleb teha kõik endast olenev piiramaks COVID-19 laialdast levikut ning ürituse korraldamine ei ole hetkel päevakorras. Siiski tunneme, et selline üritus on tulevikus vajalik, arvestades milline huvi konverentsi vastu oli.  Sellest tulenevalt lükkame foorumi korraldamise hetkel edasi tulevikku. Hoiame kõiki liikmeid ja foorumile registreerunuid edasiste arengutega kursis.

Eesti Noortalunikud vabandavad ebamugavuste pärast kõikide ärifoorumile registreerinute ja esinejate ees. Ärifoorumi toimumise uus aeg otsustatakse lähtuvalt edasistest arengutest.

Lisainfo:

Karl Aru

info@noortalunikud.ee


MTÜ Eesti Noortalunikud tegevusi viiakse ellu Maaeluministeeriumi „Projektitoetus põllumajandustootjate kestlike toidusüsteemide ja keskkonnaalase teadlikkuse suurendamiseks“ vahendite kaasabil