5
nov.

Noortalunike sügisseminar sai tehtud!

Noortalunike sügisseminar sai tehtud! On väga kahju, et paljud soovijad osalema ei jõudnud, sest oli väga mõnus ja kasulik päev.

Suured tänud Viljar Veidenbergile huvitava ja mõtlemapaneva ettekande eest! Tema Pajumäe farmis on keskkonnasäästlikkuse ja ressursisäästlikkuse teemad nii läbi mõeldud, et sealt on õppida igaühel. Jaanus Kangur rääkis meile kõige olulisema ressursi – iseenda- säästlikust kasutamisest. Rääkis enesejuhtimisest ja suhtlemisest, kolm tundi rääkis, aga teda oleks võinud ka kaks korda nii kaua kuulata. Oli lõbus, mõtlemapanev ja kaasahaarav. Viimasena sai sõna Meelis Annus, kes rääkis sellest, kuidas pangahaldurid põllumeeste finantsprognoose vaatavad ja mida seal näha soovivad. Aga ka seda, mida enda jaoks läbi mõelda, enne kui kohustusi võtma hakata. Kõik osalejad said ka hiljem oma isiklikele küsimustele ja muredele Meeliselt nõu küsida, ja seda võimalust kasutati julgelt.

Peale esinejaid jätkus koosviibimine imelise lõunasöögiga (kaminas grillitud part ??) ja muljete ning kogemuste vahetamisega.

Suurimad tänud Karin Sepp ja Tarmo Kokk, Maamehe Golfi talu: kõik oli ääretult maitsev ja see tunne, mis teil seal on…kes on käinud, need teavad?!


MTÜ Eesti Noortalunikud tegevusi viiakse ellu Maaeluministeeriumi „Projektitoetus põllumajandustootjate kestlike toidusüsteemide ja keskkonnaalase teadlikkuse suurendamiseks“ vahendite kaasabil