14
nov.

Noortalunikud kogusid tarkusevakka sügisseminaril

Oktoobri lõpus toimus Tartus Noortalunike sügisseminar ja lõikuspidu. Üritusel osales üle 30-ne Noortaluniku. Päeva esimeses pooles toimus praktiline koolitus rahavoogude koostamisest põllumajandustootjate vajadustest lähtuvalt.

Koolitaja Kaidi andis ülevaate, mis on rahavoogude prognoos, kellele ja milleks seda vaja on ja millistest põhimõtetest ja detailsusest on erinevate eesmärkide puhul mõistlik selle kokkupanemisel lähtuda. Koolitusel osalejad tegid üheskoos läbi lihtsustatud praktilise näite.

Päeva teises pooles tutvustasid Maaeluministeeriumi esindajad Birgit ja Mari järgmise eelarveperioodi prioriteete ning kavandatavaid toetusmeetmeid, samuti planeeritavaid finantsinstrumente põllumajandustootjatele.

Viimane, kuid kindlasti mitte väheolulisem koolitus keskendus suhete teemale, ning tasakaalu ja läheduse hoidmisele. Koolitaja Epp andis ülevaate sellest, miks on lähisuhted olulised ja rääkis miks ja kuidas õppida tõmbama joont töö- ja puhkeaja ning ettevõtluse ja enda vahele.

Õhtu lõpetas meeleolukas lõikuspidu koos tutvumise, seltskonnamängude, laululahingu ja tantsuga.


MTÜ Eesti Noortalunikud tegevusi viiakse ellu Maaeluministeeriumi „Projektitoetus põllumajandustootjate kestlike toidusüsteemide ja keskkonnaalase teadlikkuse suurendamiseks“ vahendite kaasabil