1
aug.

OLULISED KUUPÄEVAD PÕLLUMAJANDUSES – AUGUST

OLULISED KUUPÄEVAD PÕLLUMAJANDUSES

August

6.08  – 10.08.2018  – Teadmussiire ja teavituse toetus (üleriigilise ulatusega tegevused) (meede 1.1) ja Teadmussiirde ja teavituse toetus (maakondliku ulatusega tegevused) (meede 1.2)

15.08 – lõpeb ROH mitmekesistamise periood ja ökoalaks valitud kesa hoidmisperiood

20.08 – ÜPT taotlemise korral peavad olema hooldatav rohumaa, võraalused ja reavahed hooldatud

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus ehk KSM (iga kuupäeva taga on konkreetne nõue). Täpsemalt vaata siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/104012018007

20. – 27.08.2018 – Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus (meede 6.1)

10.08 – rohumaariba peab olema niidetud või hekseldatud

15.08 – vähemalt selle ajani tuleb kohustuse aastal mesilaste korjealade lisategevuse taotlemisel kasvatada korjetaimi. Mitmeaastaseid korjetaimi, mida ei kasutata pärast 15. augustit haljasväetiseks, tuleb külviaastale järgnevast kalendriaastast alates niita või hekseldada ajavahemikul 16. august kuni 15. september. Sama nõue kehtib ka ÜPT-le

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus ehk PLK (iga kuupäeva taga on konkreetne nõue. Täpsemalt vaata siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/104012018016 ja selle toetuse puhul on ka palju alapõhiseid tähtaegu ja piiranguid, mis tulenevad kaitse-eeskirjast, kaitsekorralduskavast või liigi kaitse ja ohjamise tegevuskavast)

21.-25.08 – Talutoidu karavan (Lisainfo: https://docs.wixstatic.com/ugd/0ffa92_f9d460fc751649dd99094d7468122699.pdf)

25.08 – Talupäevad Saaremaal (Lisainfo: http://www.taluliit.ee/talupaev-2018/  või Facebookis: https://www.facebook.com/events/406862896478304/)

28. – 31.08 – Tootjarühmade tunnustamine (meede 9.1.1)

10-11. august – Arvamusfestival Paides


MTÜ Eesti Noortalunikud tegevusi viiakse ellu Maaeluministeeriumi „Projektitoetus põllumajandustootjate kestlike toidusüsteemide ja keskkonnaalase teadlikkuse suurendamiseks“ vahendite kaasabil