7
veebr.

Piimatoodang suurenes veidi

Eesti Statistikaamet
PRESSITEADE

Esialgsetel andmetel toodeti 2017. aastal 791 800 tonni piima ehk 1% rohkem kui aasta varem, teatab Statistikaamet. Aasta lõpuks suurenes veidi piimalehmade arv ja suurenes ka aasta keskmine piimatoodang lehma kohta.

31. detsembril 2017 oli Eestis 251 300 veist, sealhulgas 86 400 piimalehma. 2016. aasta sama ajaga võrreldes oli veiseid 1% rohkem, ka piimalehmade arv on suurenenud 0,3% võrra. Piimalehmade arv on viimase kahekümne aasta jooksul olnud langustrendis, kuid vahepeal on olnud väikesed tõusud. Nüüd on see jälle kergel tõusuteel. Keskmine piimatoodang lehma kohta on aga pidevalt suurenenud. 2017. aastal oli keskmine piimatoodang lehma kohta 9159 kilogrammi ehk 281 kilogrammi rohkem kui aasta varem.

Aasta lõpus oli Eestis 284 500 siga ning 86 800 lammast ja kitse. Sigu oli 7% rohkem, lambaid ja kitsi 4% vähem kui 2016. aasta samal ajal. Linde oli aasta lõpus 2,2 miljonit ehk 3% rohkem kui 2016. aasta lõpus.

2017. aastal toodeti 202,5 miljonit muna ehk 2% rohkem kui aasta varem. Tapaks müüdi (k.a eksport) ja majapidamistes tapeti 106 200 tonni (eluskaalus) loomi ja linde, lihatoodang (eluskaalus) vähenes aastaga 9%. Seejuures veise-, sea- ning lamba- ja kitseliha toodang vähenes, linnuliha toodang suurenes.

Statistika aluseks on PRIA põllumajandusloomade registri ja põllumajandusloomade jõudluskontrolli andmed, mis mudeleid kasutades on teisendatud statistika tootmiseks vajalikule kujule. Lisaks on kasutatud statistiliste küsimustike „Linnud” ja „Sead“ andmeid, mille esitamise tähtaeg oli 8.01.2018. Statistikaamet avaldas aasta loomakasvatuse esialgse kokkuvõtte 12 tööpäevaga. Statistikatöö „Loomakasvatus ja lihatootmine“ avaliku huvi peamine esindaja on Maaeluministeerium, kelle tellimusel Statistikaamet selle statistikatöö tegemiseks andmeid kogub ja analüüsib.

MTÜ Eesti Noortalunikud tegevusi viiakse ellu Maaeluministeeriumi „Projektitoetus põllumajandustootjate kestlike toidusüsteemide ja keskkonnaalase teadlikkuse suurendamiseks“ vahendite kaasabil