7
jaan.

Põllumajandusliku ettevõtlusega alustamine


Maaelu taskuhäälingud kirjeldavad maaettevõtlusega alustajatele tegevusega kaasnevaid võimalusi, aga ka ohte kogemuslugude kaudu.

Igas saates käsitletakse erinevat tootmissuunda, millega maaettevõtlusega alustaja saaks end kurssi viia: lambakasvatus, kitsekasvatus, piimakarjakasvatus, marjakasvatus, mesindus, linnukasvatus, lihaveisekasvatus, köögivilja-sh kartulikasvatus, teraviljakasvatus jne.

Taskuhäälingus kuulete intervjuud vastava ala tootjaga, kes räägib enda kogemuse põhjal alustamisest ja tegevusalast üldisemalt.

Intervjueerijaks on taskuhäälingutes Kaja Piirfeldt, Aasta Põllumees 2020, maamajanduse konsulent, MTÜ Eesti Noortalunikud juhatuse liige.

Lähemalt saab lugudega tutvuda teabesalv.pikk.ee

METK maaeluvõrgustiku “Maaelu jutud” podcastid kuulatavad järgmistel platvormidel:


MES FINANTSEERIMISVÕIMALUSED

Meelis Annuse kogemus Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhina maamajandusliku ettevõtlusega alustajatel rahastuse leidmine, finantsinstrumendid alustavale ettevõtjale, kaaslaen toetuste kaasrahastamiseks, äriplaani koostamisel tegevuste planeerimine, elluviimine ja nende katmine üldiselt, mh tagatise hindamine, tasuvuse hindamine jne. Eesmärk on anda alustavale ettevõtjale lihtsas ja arusaadavas keeles olulisim tasutainfo rahastusvõimaluste ja finantside planeerimise kohta.

Vaata ka temaatilist artiklit Maaelu Edendamise Sihtasutuse abiga finantseerimise võimalustest

MINISTEERIUMI OOTUSED NOORTELE

Janeli Tikk kogemus Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumis toetusmeetmete väljatöötamisel, eelarveperioodi toetusmeetmed noortele ettevõtjatele, sh planeeritavad toetusmeetmed, meetmete sidusus, toetuste kasutamise võimalused ja planeerimine, toetustega seotud kohustused ja võimalused.

Vaata ka temaatilist artiklit Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi vaadetest

NOORED ESINDUSORGANISATSIOONIDES

Kerli Atsi ja Karl Aru kogemused Eestimaa Talupidajate Keskliidus ning Noortalunikud MTÜs, esindusorganisatsioonide funktsioon alustava ettevõtja jaoks, võimalused mida erinevad organisatsioonid pakuvad, millised on tingimused ja oodatav panus, mis on väljakutsed ja võimalused organisatsiooni töös osaledes.

Vaata ka temaatilist artiklit esindusorganisatsiooni rollist

TOETUSMEETMEST PRIA VAATEST

Kaie Tralla vastutab PRIAs meetme 6.1 Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus eest. Oma kogemusloos jagab intervjueeritav meetme tausta ja trende, räägib selle funktsioonist ja eesmärkidest, millised on taotlejate peamised väljakutsed ja võimalused ja millele tuleks tähelepanu pöörata.

Vaata ka temaatilist artiklit PRIAs toetuse mentelemisest

Taskuhäälingud ilmuvadTeadmussiirde programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas raames. Toetab Euroopa Liit


MTÜ Eesti Noortalunikud tegevusi viiakse ellu Maaeluministeeriumi „Projektitoetus põllumajandustootjate kestlike toidusüsteemide ja keskkonnaalase teadlikkuse suurendamiseks“ vahendite kaasabil