“Tõe ja Õiguse eripreemia” pälvis Noortalunike pikaajaline liige Kuldar Kuld


MTÜ Eesti Noortalunikud tegevusi viiakse ellu Maaeluministeeriumi „Projektitoetus põllumajandustootjate kestlike toidusüsteemide ja keskkonnaalase teadlikkuse suurendamiseks“ vahendite kaasabil