MTÜ Eesti Noortalunikud juhatuse liige Priidu Veersalu – Parim Noortalunik 2020


MTÜ Eesti Noortalunikud tegevusi viiakse ellu Maaeluministeeriumi „Projektitoetus põllumajandustootjate kestlike toidusüsteemide ja keskkonnaalase teadlikkuse suurendamiseks“ vahendite kaasabil