EESTI NOORTALUNIKUD 20. JUUBELIÜRITUS

 

Noortalunike sünnipäev sai peetud! 

Suur kummardus korraldajate poolt kõikidele panustajatele! Täpsemad ülevaated ja pildimaterjal on töös ja saab jagatud esimesel võimalusel.

Pildil erilise tänu pälvinud aktiivsed ühingu eestvedajad läbi aegade ja praegune juht

 

 


MTÜ Eesti Noortalunikud tegevusi viiakse ellu Maaeluministeeriumi „Projektitoetus põllumajandustootjate kestlike toidusüsteemide ja keskkonnaalase teadlikkuse suurendamiseks“ vahendite kaasabil