EESTIMAA TALUPIDAJATE KESKLIIDU ORGANISATSIOONI STRUKTUUR

Kehtib alates 1. november 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUHATUSE LIIGE

 • Organisatsiooni juhtimine ja tegevuse eest vastutamine vastavalt MTÜ seadusest, teistest õigusaktidest, põhikirjast üldkoosoleku ja nõukogu otsustest.
 • Juhtimispädevuses olevate dokumentide allkirjastamine (nt tootjate lepingud jne)
 • Organisatsiooni liikmete huvide esindamine ja kaitse
 • Maaeluministeeriumiga ja teiste partneritega suhtlemine
 • Organisatsiooni arendamine

FINANTSJUHT

 • Igapäevane raamatupidamine
 • Eelarve koostamine
 • ASTE töölehtede kontroll ja palgaarvestus
 • ASTE teenuse tarbijate (edaspidi tootjate) tarbitud päevade jälgimine, registrihaldus
 • Tootjate taotluste läbivaatamine ja kontrollimine
 • Maksetaotluste koostamine (üks kord kvartalis, kõikide tootjate ja asendajate kohta)

ASTE PIIRKONNAJUHT

 • Igapäevase töö korraldamine
 • Töögraafikute koostamine ja haldamine
 • Sõlmivad tootjatega lepingud
 • Asendusteenistuse müük
 • Jälgivad tootjate abikõlblikust

JUHIABI/ASSISTENT

 • ASTE Lepingute haldus
 • EHTNE TALUTOIT Lepingute haldus
 • ETKL liikmete registri haldus
 • Kodulehtede ja sotsiaalmeedia haldus (taluliit.ee ; teenistus.taluliit.ee; www.talutoit.ee, ETKL – FB, IG, ASTE – FB, IG)
 • Koolituste, infopäevade korraldamine
 • Töövahendid (tööriided asendajatele, kantselei jm)

 


MTÜ Eesti Noortalunikud tegevusi viiakse ellu Maaeluministeeriumi „Projektitoetus põllumajandustootjate kestlike toidusüsteemide ja keskkonnaalase teadlikkuse suurendamiseks“ vahendite kaasabil