noortalunik, Kaja Piirfeldt, Remmelgamaa OÜ, Põllumajandusloendus 2020


MTÜ Eesti Noortalunikud tegevusi viiakse ellu Maaeluministeeriumi „Projektitoetus põllumajandustootjate kestlike toidusüsteemide ja keskkonnaalase teadlikkuse suurendamiseks“ vahendite kaasabil