Peamine eesmärk on suurendada noorte osatähtsust põllumajandustootjatena

ESINDAJAD NÕUKOGUDES

 

 


MTÜ Eesti Noortalunikud tegevusi viiakse ellu Maaeluministeeriumi „Projektitoetus põllumajandustootjate kestlike toidusüsteemide ja keskkonnaalase teadlikkuse suurendamiseks“ vahendite kaasabil