25
apr.

Tarmo Tamm: toodetele tuleb anda lisandväärtust

Maaeluministeerium

PRESSITEADE
25.04.2018

 

Tarmo Tamm: toodetele tuleb anda lisandväärtust

„Lisandväärtusega toodete töötlemise osakaalu suurendamisega saaksid turult kõrgema ja stabiilsema sissetuleku kõik tarneahela lülid. Kui muuta kõrgema lisandväärtusega toodete töötlemine efektiivsemaks, parandaks see nende toodete konkurentsivõimet nii siseturul kui ka välisturgudel,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm täna, 25. aprillil XII Toiduainetööstuse aastakonverentsil esitletud ettekandes.

Oma ettekandes tõi maaeluminister välja põllumajandus- ja toiduainesektori tulevikueesmärke: „Tuleviku põllumajandus- ja toiduainesektor peavad ka edaspidi kohanema muutuvate oludega, nagu näiteks kasvavad tööjõukulud, ühise põllumajanduspoliitika arengud, üha mitmekesisem nõudlus ja kliimamuutused, mis pakuvad sektorile nii võimalusi kui ka väljakutseid.“ Tarmo Tamm märkis, et kasutusele tuleks võtta taastuvenergia allikaid, arendada ressursitõhusaid tehnoloogiaid ning põllumajanduse innovatsioonisüsteemis võiksid erinevad osapooled aktiivsemalt osaleda. Samuti peaks nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil olema tagatud parem koostöö avaliku ja erasektori vahel.

Tamm lisas, et Eesti põllumajandus- ja toiduainesektori konkurentsivõimet saab parandada mitmekesisemate ja tervislike toodete pakkumisega, mille järele on praegu juba üha suurem nõudlus.  Samuti tuleks ministri sõnul tugevdada tarneahelat, mis aitaks leida uusi ekspordi sihtturge ning arendada uusi tooteid: „Mitmekesistada tuleks põllumajandussaaduste ja toidukaupade eksporti, et juurde tuleks nii sihtturge kui ekspordiväärtust. Rõhutama peaksime oma regionaalseid tugevusi – puhast õhku, mahetootmist ja palju muud.“

„Oluline tegur ekspordis edu saavutamiseks on konkurentsivõimeliste toodete olemasolu, mis tänast ekspordistruktuuri vaadates eeldab suuremas mahus kõrge lisandväärtusega kaupade tootmist, nõudluspõhist ja innovaatilist tootearendust ja teadus- ja arendustegevuste saavutuste ärakasutamist,“ võttis maaeluminister Tarmo Tamm oma ettekande kokku.

Maaeluminister Tarmo Tamm osales XII  toiduainetööstuse aastakonverentsil ettekandega „Toidupoliitika tulevikusuunad“.


MTÜ Eesti Noortalunikud tegevusi viiakse ellu Maaeluministeeriumi „Projektitoetus põllumajandustootjate kestlike toidusüsteemide ja keskkonnaalase teadlikkuse suurendamiseks“ vahendite kaasabil