5
märts

ÄRIFOORUM: Noortalunikud ja tuleviku ÜPP

MTÜ Eesti Noortalunikud korraldas 2. märtsil rahvusvahelise konverentsi, kus Eesti eksperdid andsid ülevaate hetkeolukorrast noortalunike vaates ja tutvustasid, millised on planeeritavad meetmed uue põlvkonna kaasamiseks ja noorte põllumajandusettevõtjate konkurentsivõime tugevdamiseks Eestis.

Kuna põllumajanduspoliitika ja turg on Euroopa Liidu tootjatel ühised, siis lisaks Eesti ekspertidele jagasid oma kogemusi noored Lätist, Prantsusmaalt ja Soomest. Konverentsil esines muuhulgas Euroopa Noortalunikke koondava organisatsiooni CEJA president Samuel Masse.

Lisainformatsioon ÄRIFOORUM: Noortalunikud ja tuleviku ÜPP


MTÜ Eesti Noortalunikud tegevusi viiakse ellu Maaeluministeeriumi „Projektitoetus põllumajandustootjate kestlike toidusüsteemide ja keskkonnaalase teadlikkuse suurendamiseks“ vahendite kaasabil