<aside id="youtube_showcase_featured_videos_widget-2" style="display:block;" class="widget widget_youtube_showcase_featured_videos_widget">
<h3 class="widget-title">Featured Videos</h3>
</aside>

MTÜ Eesti Noortalunikud tegevusi viiakse ellu Maaeluministeeriumi „Projektitoetus põllumajandustootjate kestlike toidusüsteemide ja keskkonnaalase teadlikkuse suurendamiseks“ vahendite kaasabil