29
mai

24-26. mail viibis Eestis visiidil MTÜ Eesti Noortalunikud kutsel CEJA president Jannes Maes

CEJA on Euroopa noori põllumajandustootjaid ühendav organisatsioon, mis esindab enam kui 2 miljonit noort põllumajandustootjat. Otsene tegevus seisneb noortalunike ja poliitilisi otsuseid tegevate instantside vahelise dialoogi ja teabe vahendajana, mille tulemusel soovitakse  luua häid töö- ja elutingimusi alustavatele ja juba tegutsevatele noortele ettevõtjatele maapiirkonnas. Hetkel on tähelepanu fookuses küsimused mis puudutavad noortootjate ligipääsu maa- ja finantsressurssidele, tootmisõigusi ja haridus-ning koolitusvõimalusi …

Loe lisa...