30
apr.

Eesti toetab neonikotinoidide keelustamist avamaakasvatuses

Maaeluministeerium PRESSITEADE 27.04.2018   Eesti toetab neonikotinoidide keelustamist avamaakasvatuses Euroopa Komisjon esitab  hääletamisele eelnõud, mis keelustavad neonikotinoidsete toimeainete kasutamise avamaakasvatuses. Eesti toetab eelnõusid. „Meie jaoks on esmatähtis tagada taimekaitsevahendite ohutus nii inimeste kui ka loomade tervisele ning keskkonnale,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm. „Kuna on piisavalt tõendeid nende toimeainete negatiivsest mõjust tolmeldajatele, siis oleme seisukohal, et nende kasutamine avamaakasvatuses tuleb keelustada. Seetõttu …

Loe lisa...
26
apr.

Põllumajandusele eraldatakse riigieelarvest täiendavalt 7,4 miljonit eurot

Maaeluministeerium PRESSITEADE 26.04.2018   Põllumajandusele eraldatakse riigieelarvest täiendavalt 7,4 miljonit eurot Valitsus kiitis täna heaks riigi eelarvestrateegia aastateks 2019‒2022, millega eraldatakse 2019. aastal põllumajandusele täiendavalt 7,4 miljonit eurot. „Riigi eelarvestrateegias on maaelu, põllumajandus ja toiduainetööstus väga oluline tegevusvaldkond, mille arengu toetamine on üks valitsuse prioriteete. Tehtud otsused aitavad lahendada peamisi põllumajanduse valupunkte,” ütles maaeluminister Tarmo Tamm. Eelarvestrateegia kokkulepped annavad Maaeluministeeriumile …

Loe lisa...
26
apr.

Küüslaugu kasvatuse infopäev

Eesti Aiandusliit korraldab küüslaugu kasvatuse  infopäeva. Aeg: 17. Mai 2018 Asukoht: Jõgeva alevik, J.Aamisepa 1, Eesti Taimekasvatuse Instituut (ETKI) Päevakava: 9.45 – 10.00  Kogunemine ja kohv. 10.00 – 12.30 Küüslaugu sortide valik ja kasvatustehnoloogiad 12.30 – 13.00 Lõunapaus 13.00 – 14.30  Küüslaugu kasvatustehnoloogiad 14.00 – 14.30. Küüslaugu kasvatamisel kasutatavad masinad. 30 – 15.15 Tootmispõllu külastamine, praktiline õpe põllul 15.15 – 16.00 Arutelu, kohapeal …

Loe lisa...
26
apr.

Aastateks 2018-2020 suureneb Eestis metsasuse erisusega hõlmatud piirkond

Maaeluministeerium PRESSITEADE 25.04.2018   Aastateks 2018-2020 suureneb Eestis metsasuse erisusega hõlmatud piirkond Euroopa Komisjon andis 20. aprillil Maaeluministeeriumile saadetud kirjas teada, et kiidab heaks Eestis metsasuse erisuse aastateks 2018-2020. „Tänu sellele on võimalik nendel põllumajandustootjatel, kes kuuluvad metsasuse erisusega hõlmatud piirkonda, saada vabastus nn rohestamise toetuse raames ökoalade tava täitmise kohustusest.  Nimetatud  erisust on Eesti rakendanud juba alates 2015. aastast,“ …

Loe lisa...
25
apr.

Vähenevad rohestamise toetuse tavade nõuetest tulenevad piirangud

Maaeluministeerium PRESSITEADE 25.04.2018   Maaeluminister allkirjastas määruse muudatuse, millega lihtsustub erandkorras rohestamise toetuse põllumajanduskultuuride mitmekesistamise tava 2018. aastaks ja tõstetakse noore põllumajandustootja toetuse ühikumäära. Määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” muutmise määrusega suurendatakse alates 2018. aastast kliima- ja keskkonnatoetuse ehk nn rohestamise toetuse ökoalade tava raames kohustuslikke kaalutegureid lühikese raieringiga madalmetsaga …

Loe lisa...
25
apr.

Tarmo Tamm: toodetele tuleb anda lisandväärtust

Maaeluministeerium PRESSITEADE 25.04.2018   Tarmo Tamm: toodetele tuleb anda lisandväärtust „Lisandväärtusega toodete töötlemise osakaalu suurendamisega saaksid turult kõrgema ja stabiilsema sissetuleku kõik tarneahela lülid. Kui muuta kõrgema lisandväärtusega toodete töötlemine efektiivsemaks, parandaks see nende toodete konkurentsivõimet nii siseturul kui ka välisturgudel,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm täna, 25. aprillil XII Toiduainetööstuse aastakonverentsil esitletud ettekandes. Oma ettekandes tõi maaeluminister välja põllumajandus- ja …

Loe lisa...
24
apr.

Mahepõllumajanduse meetmesse suunatakse tänavu täiendavalt 1,7 miljonit eurot

Maaeluministeerium PRESSITEADE 24.04.2018   Mahepõllumajanduse meetmesse suunatakse tänavu täiendavalt 1,7 miljonit eurot Arvestades toetusesaajate prognoositust suuremat huvi Eesti maaelu arengukava 2014–2020 mahepõllumajanduse meetme 2017. a taotlusvooru vastu ning tagamaks, et toetusesaajad saavad kätte toetuse maksimaalses lubatud määras, allkirjastas maaeluminister Tarmo Tamm 23. aprillil käskkirja, millega suurendatakse meetme 2017. a taotlusvooru eelarvet 1 720 000 euro võrra. Maaeluminister Tarmo Tamme sõnul on mahepõllumajandus …

Loe lisa...
24
apr.

Toitu puudutavate tervisealaste väidete kasutamine on Euroopa Liidus reguleeritud

  Veterinaar- ja Toiduamet PRESSITEADE 24.04.2018   Toitu puudutavate tervisealaste väidete kasutamine on Euroopa Liidus reguleeritud Veterinaar- ja Toiduamet juhib tähelepanu, et toidule kasulike omaduste omistamine on Euroopa Liidus reguleeritud. See tähendab seda, et ühe või teise toidu kohta võib välja tuua ainult neid kasulikke omadusi, mis on teaduslikult tõestatud. Seda, kas kasulikud omadused on teaduslikult tõendatud või mitte, hindab …

Loe lisa...
23
apr.

Hiina noortalunikud tutvuvad Eesti põllumajandusega

Maaeluministeerium PRESSITEADE 23.04.2018   Hiina noortalunikud tutvuvad Eesti põllumajandusega 23.–27. aprillil tulevad Eesti põllumajandusega tutvuma 12 Hiina noortalunikku. Õppereis toimub Euroopa Liidu ja Hiina noorte põllumeeste programmi 2017–2018 raames. „Väljakutsed põllumajanduses on Hiinas ja Euroopa Liidus väga sarnased,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm. „Noorte toomine põllumajanduse ja maaelu juurde on meile strateegiliselt oluline ning tänu programmile tekib noortel võimalus teineteiselt õppida …

Loe lisa...
16
apr.

Maaelukomisjon toetab hanelistele heidustusjahi korraldamist põllukahjude vähendamiseks

MAAELUKOMISJONI PRESSITEADE Maaelukomisjoni tänasel istungil on tähelepanu keskmes haneliste poolt põllumajandusele tekitatava kahju vähendamise võimalused. Maaelukomisjoni esimehe Aivar Koka sõnul on põllumehed toonud esile aastatega järjest kasvava probleemi, mis on seotud kevadel saabuvate haneliste tehtud suurte kahjudega põllukultuuridele. „Peame otsustavalt kaaluma toimivate abinõude rakendamist, et peletada kevadel linnud eemale põldudest, et nende tegevus ei hävitaks saaki täielikult või vähendaks seda märkimisväärselt,“ ütles …

Loe lisa...